Zmień rozmiar tekstu: A+ | A- | Reset

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole Samorządowe w Łomiankach

Rejestry, Ewidencje, Archiwa

Wprowadził: admin@icds
Data wprowadzenia: 16 | 10 | 2013
Modyfikacja: 05 | 06 | 2018
Wydrukuj

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:
Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997roku.
( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)

Dokumenty archiwalne udostępniane są na terenie przedszkola osobom upoważnionym na ich wniosek.

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego celu organom kontrolującym na terenie placówki.

 

W przedszkolu prowadzone są rejestry, ewidencje, archiwa:

Ø   Księgi inwentarzowe.

Ø   Rejestr pracowników.

Ø  Ewidencja akt osobowych pracowników.

Ø  Ewidencja pieczęci i pieczątek,

Ø   Rejestr zarządzeń, uchwał i decyzji dyrektora.

Ø   Protokoły Rad Pedagogicznych, Rady Rodziców, WDN.

Ø   Księga druków ścisłego zarachowania.

Ø   Ewidencja czasu pracy.

Ø   Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego.

Ø   Plany i sprawozdania

Ø   Archiwum dokumentacji przedszkola.

Skip to content