Zmień rozmiar tekstu: A+ | A- | Reset

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole Samorządowe w Łomiankach

Aktualności

Wprowadził: admin@icds
Data wprowadzenia: 15 | 06 | 2018
Modyfikacja: 15 | 06 | 2018
Wydrukuj

„Szanowni Państwo,
Informujemy, że Rządowy Program ” Dobry Start” na terenie Gminy Łomianki od
01.07.2018r. realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” zostało opublikowane w
Dzienniku Ustaw.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok
szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące
się w szkole otrzymają je do ukończenia 24. roku życia. Co ważne, rodzina
będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie „Dobry start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata
dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci
przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca
rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek, podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina
500+”, będzie można składać już od 1 lipca on-line przez stronę Ministerstwa
Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1
sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę
otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w
kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia
złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry start” w lipcu i sierpniu to
gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki
zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej –
będzie ona wydawana jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a
także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie „Dobry start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji
ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów
wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz te
realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu
lub szkole.

Wszelkich Informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr
telefonu 22 751-90-57 lub w siedzibie Ośrodka.

Oprac.na podst. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Skip to content